Privacyverklaring ttv Vice Versa ‘51   

 

Persoonsgegevens en doel
ttv Vice Versa ’51 te Oudenbosch verwerkt persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, emailadres, geslacht, bankgegevens, bondsnummers en licenties van haar leden met het doel hen te kunnen laten deelnemen aan activiteiten van de club, voor de administratie , voor het versturen van digitale berichten, voor deelname aan competitie en toernooien en ter benadering na beëindiging van het lidmaatschap (reünie).

Bewaartermijn
De gegevens worden door de leden verstrekt en ze worden door het bestuur van ttv Vice Versa ’51 uitsluitend voor bovengenoemde doelen gebruikt. Zodra een lid heeft opgezegd, worden de persoonsgegevens overgezet naar het historisch bestand van het ledenadministratieprogramma. De wettelijke bewaartermijnen worden daarbij in acht genomen.

Beveiliging
De persoonsgegevens worden bijgehouden in een ledenadministratieprogramma in beheer bij de ledenadministrator. De ledenadministrator heeft het bestand op een pc die beschermd is met een wachtwoord, firewall en aangesloten is op automatische updates.
Alleen bestuursleden en de ledenadministrator hebben toegang tot alle persoonsgegevens. Trainers, commissies en werkgroepen binnen ttv Vice Versa ’51 beschikken voor hun communicatie met de leden over een ledenlijst.
Alle emailcommunicatie vanuit genoemde functionarissen en commissies namens Vice Versa ‘51 geschiedt onder BCC. Voor bestuursleden, trainers en vrijwilligers geldt een geheimhoudingverklaring.

Verstrekking aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Vice Versa ‘51 uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die ttv Vice Versa ’51 met u heeft. We denken hierbij met name aan opgave bij de Nederlandse TafeltennisBond (NTTB) voor het spelen van competitie en deelname aan externe toernooien.
Publicatie van persoonsgegevens op de websites van NTTB en bijbehorende TTapps kunnen door leden van ttv Vice Versa ’51 niet worden geclaimd als een inbreuk op de privacy. Dit hoort bij het lidmaatschap van aan competities of toernooien deelnemende leden.

ttv Vice Versa ’51 heeft geen afspraken met externe partijen die de persoonsgegevens verwerken en we geven geen persoonsgegevens door voor commerciële doeleinden.

Website
De website van ttv Vice Versa ‘51 dient om (aspirant-)leden te informeren over de mogelijkheden bij onze vereniging. Ook willen we leden en geïnteresseerden een inkijkje geven in onze vereniging door middel van verslagen van wedstrijden, toernooien , feesten, foto’s, ranglijsten.
Voor publicatie van persoonsgegevens in woord of beeld op de website van ttv Vice Versa ’51, op de tv-krant in de kantine, in het clubblad, in de Halderbergse Bode en social media wordt bij inschrijving gevraagd of u daar bezwaar tegen hebt.
De website van ttv Vice Versa ‘51 maakt geen gebruik van cookies.

Inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens
Leden kunnen te allen tijde bij de ledenadministrator om inzage in hun gegevens verzoeken en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal ttv Vice Versa ‘51 deze verwijdering doorgeven aan alle organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te laten registreren als lid dient u hiertoe expliciete toestemming te hebben van ouder of voogd. Deze zetten een handtekening op het in schrijfformulier.
Wijziging privacybeleid
ttv Vice Versa 51 past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal ttv Vice Versa ‘51 er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ttv Vice Versa ‘51 wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Verantwoordelijke: Jos Dekkers
e-mail jjcpdekkers@hetnet.nl
telefoon 06-40834500